Disclaimer & Voorwaarden


Disclaimer Alentejo-Portugal
Alentejo-Portugal bevat informatie over, en links naar websites van, in Portugal woonachtige nederlands(talig)e aanbieders van diverse accommodaties, uitsluitend in de Alentejo van Portugal. De informatie wordt alleen maar aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website. Alentejo-Portugal heeft geen bemiddelende functie in de (ver)huur van deze accommodaties. Iedere transactie voor het (ver)huren van een accommodatie is dan ook een zaak tussen verhuurder en huurder. Tevens is een vermelding op deze website nadrukkelijk niet bedoeld om een bepaalde mate van kwaliteit van de accommodaties te suggereren. Kortom, vermeldingen op Alentejo-Portugal kunt u vergelijken met advertenties in de krant, of op het prikbord in een supermarkt.

Bij het samenstellen van de informatie bij iedere accommodatie, probeert Alentejo-Portugal  zoveel mogelijk zorg aan de juistheid van de gegevens te besteden. Desondanks kan Alentejo-Portugal  de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen, omdat zij afhankelijk is van de gegevensverstrekking door verhuurders van de accommodaties. Derhalve kan Alentejo-Portugal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Alentejo-Portugal zal de adverterende partijen één of tweemaal per jaar een mail sturen met de vraag of er nog veranderingen zijn te melden betreffende de aangeboden accommodatie(s), om de gegevens van deze website zo actueel mogelijk te houden, maar heeft dus verder geen controle over de juistheid en de actualiteit van de websites waarnaar is gelinkt. Alentejo-Portugal distantieert zich dan ook van de inhoud van de sites waarheen vanaf deze site links zijn gelegd. Tevens is zij niet aansprakelijk voor schade volgend uit het gebruik van de op Alentejo-Portugal gemelde links.

Vermeldingskosten (Klik hier om te zien wat de voordelen zijn)
Voor het vermelden en verwerken van uw accommodatie, alsmede het up-to-date houden de informatie vraagt Alentejo-Portugal een bijdrage van € 15,- per jaar. U ontvangt hiervoor een korte omschrijving van uw accommodatie in 3 talen, de plaatsing (met uitvergroting) van vier foto's en een link naar uw persoonlijke website. Het eerste jaar betaalt u slechts € 10,-. Voorafgaand aan uw eerste betaling krijgt u tevens 3 maanden een gratis vermelding*. Na afloop van deze 3 maanden ontvangt u automatisch een mail waarin gevraagd zal worden of u uw vermelding wilt verlengen of niet. Deze mail bevat tevens betaalinformatie indien u uw vermelding wilt laten doorlopen. Mocht u geen verlenging wensen dan hoeft u verder niets te doen, bij geen respons zal uw vermelding automatisch verwijderd worden.

Voor elke 2de of meerdere vermelding, betaalt u slechts de helft. Vul in dit geval dan voor elke accommodatie apart het aanmeldformulier in. Let wel; om spam tegen te gaan kunt u maar eens in de 10 minuten een formulier versturen...Wilt u uw accommodatie op meerdere rubrieken terug laten komen omdat u bijv. een camping en een huisje heeft, betaalt u geen extra kosten, mits de foto en tekst hetzelfde zijn. En heeft u bijv. alleen maar meerdere huisjes, laat dit dan in uw tekst terugkomen. In het vakje: vragen/opmerkingen kunt u deze wensen vermelden.

Een retourlinkje op uw website is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld!

Uw vermelding wordt als eerste op alfabetische volgorde van district vermeldt, vervolgens op woonplaats en daarna op naam, zodat de gebruikers van Alentejo-Portugal direct alle mogelijkheden binnen een bepaalde omgeving van hun keuze kunnen bekijken.

Heeft u geen eigen website, dan kunt u voor een geringe meerprijs (€ 50 per jaar) uw accommodatie presenteren op een uitgebreide pagina. U kunt tijdens contacten met uw klanten rechtstreeks naar deze pagina verwijzen (klik hier voor een voorbeeld). Het laten maken van een complete eigen website is al mogelijk vanaf ca. € 200,-.

*Het recht op 3 maanden gratis vermelding is alleen van toepassing bij een eerste aanmelding. Terugkerende aanmeldingen worden geacht direct over te gaan tot betaling.